Κατηγορία Ιστορία – Πληροφορίες εμβάθυνσης

Εκδόσεις

Επιστημονικές μονογραφίες – Αρχαιολογικοί οδηγοί Ο Ναός του Απόλλωνα στις Αρκαδικές Βάσσες. Το λιγότερο γνωστό από τα φημισμένα μνημεία της αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Ξεφυλλίστε το βιβλίο The Temple of Apollo at the Arcadian Bassai Τhe least well-known of the famous…

Έρευνα – Παλαιότερες επεμβάσεις

Οι πρώτες επεμβάσεις Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, κυρίως δε στα τελευταία χρόνια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με την έρευνα και μελέτη των μνημείων των Βασσών, και με το εξαιρετικά δύσκολο έργο…

Η ιωνική ζωφόρος

Η περίφημη ιωνική ζωφόρος του ναού του Eπικουρίου Aπόλλωνος, συνολικού μήκους 31µ. και ύψους 0,63µ., βρισκόταν πάνω από ένα χαμηλό ιωνικό επιστύλιο στον κυρίως χώρο του σηκού. Τον εσωτερικό αυτό ιωνικό θριγκό αποτελούσαν είκοσι τρεις μαρμάρινες πλάκες που έφεραν ανάγλυφες…

Η ανασκαφική έρευνα του 1812

Εισαγωγικά Η περίοδος από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τα μέσα του 19ου η οποία διαδέχθηκε την εποχή των ευρωπαίων θαλασσοπόρων εξερευνητών του 15ου και του 16ου αιώνα, έχει χαρακτηριστεί ως η  «δεύτερη μεγάλη εποχή των ανακαλύψεων» και εμφορούνταν…

Σύγχρονο έργο αποκατάστασης

Οι πρώτες επεμβάσεις Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, κυρίως δε στα τελευταία χρόνια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με την έρευνα και μελέτη των μνημείων των Βασσών, και με το εξαιρετικά δύσκολο έργο…

Μετάβαση στο περιεχόμενο