Βιβλιογραφία – Πηγές

Ελληνική

 • Αραπογιάννη Ξ., Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνος Βασσών, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2007,
 • Γιαλούρης Ν., «Προβλήματα του ναού των βασσών και της εκεί λατρείας του Απόλλωνα», Αρχαιολογία και Τέχνες 29 (1988), 27-43.
 • Γιαλούρης, Ν. 1959. Δοκιμαστική ανασκαφή εις τον Ναόν του Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, ΠΑΕ, 155-159.
 • Γιαλούρης, Ν. 1967. Συμβολή εις την αποκατάστασιν των γλυπτών του ναού των Βασσών, ΑΕ , 187-199, πίν. 30-53.
 • Γιαλούρης, Ν. 1970. Ο εν Βάσσαις Φιγαλείας ναός του Επικουρίου Απόλλωνος, Ολυμπιακά Χρονικά Α΄, 1-17.
 • Γιαλούρης, Ν. 1973. Ανασκαφαί εις τον εν Βάσσαις Φιγαλείας ναόν του Επικουρίου Απόλλωνος, ΑΑΑ 6, 39-55.
 • Καραγιώργα -Σταθακοπούλου Θ., Η συντήρηση του ναού του Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας: Χρονικό μιας προσπάθειας / The Preservation of the Temple of Apollo ot Bassai In Phigolesa: Chronicle of un Endeavour, Aθήνα 1995.
 • Λαγογιάννη – Γεωργακαράκου Μ. – Κουτσογιάννης Θ. (επιμ.), «Δι’ αυτά πολεμήσαμεν»: Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση (και, έκθ.), Αθήνα 2019.
 • Μάντης Α., 2006, Το έργο της Επιτροπής συντήρησης ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών, Το έργο των Επιστημονικών Επιτροπών Αναστήλωσης, Συντήρησης και Ανάδειξης, Αθήνα: ΥΠ.ΠΟ – Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. σελ. 21-35.
 • Μπούρας Χ., «Επικούριος Απόλλων», στο Α.Γ. Βλαχόπουλος, Αρχαιολογία: Πελοπόννησος, Αθήνα 2012, 420-423.
 • Νικολόπουλος Β. Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα: Με το βλέμμα των Νίκου Καζαντζάκη, Seamus Heaney, Jean-Daniel Poliet, Αθήνα 2008.
 • Παπαδόπουλος Κ., Ο Ναός του Απόλλωνα στις Αρκαδικές Βάσσες. Το λιγότερο γνωστό από τα φημισμένα μνημεία της αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Αθήνα 2021
 • Παπαδόπουλος Κ. και Β. Σαββατιανού, 2015, Ναός Επικούριου Απόλλωνα Βασσών. Μελέτη επέμβασης στις μακρές πλευρές και αναστήλωσης λίθων στο βόρειο επιστύλιο, ΥΠ.ΠΟ.Α. – Ε.Σ.Ν.Ε.Α., Αθήνα.
 • Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Βιβλία 7 και 8. Αχαϊκά και Αρκαδικά, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1980,
 • Παπαθανασόπουλος Θ., Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα. Ο ανθρώπινος παράγων αιτία καταστροφής του μνημείου, Αρχαιολογία, τ.29, 1988
 • Πετρονώτης Α. «Ναός Απόλλωνας Βάσσων: Μορφολογικά προβλήματα και παρατηρήσεις», στο Φίλια έπη εις Γεώργιον. Ε. Μυλωνάν: διὰ τα 60 έτη τοῦ ανασκαφικού του έργου, τόμ. 2, Αθήνα 1987, 195-204 (και σε ηλεκτρ. έκδ.).
 • Σβολόπουλος Δ., Ναός Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών: Αρχιτεκτονική μελέτη, τόμος 1 & 2, Αθήνα 1995,
 • Τζώρτζη Κ., Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα – Περιήγηση στο χώρο και χρόνο, ΥΠ.ΠΟ. – Ε.Σ.Ν.Ε.Α., 1η έκδοση, Αθήνα, 2000.
 • Χατζή Γ., Βικάτου Ο., Παπαδόπουλος Κ., Επικούριος Απόλλων. Οδηγός για τον Επικούριο Απόλλωνα & την ευρύτερη περιοχή. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2010.

Ξενόγλωσση – Περιηγητές

Μετάβαση στο περιεχόμενο